Protokoll utskottssammanträde 2011/12:23

Civilutskottets protokoll 2011/12:23

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23

 

DATUM

2012-03-15

TID

09.30-09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:22.

 

§ 2

Planering och byggande (CU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Utskottet justerade förslag till utskottets betänkande 2011/12:CU14.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 3

Stadga för europeiska stiftelser (FE)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2012) 35.

 

Utskottet beslutade att inhämta information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Begäran om uppvaktning

 

Anmäldes en från Naturskyddsföreningen inkommen skrivelse med begäran att få uppvakta utskottet med anledning av den aviserade propositionen om vägen till nära noll energibyggnader.

 

Frågan bordlades.

 

§ 5

Begäran om uppvaktning

 

Anmäldes en från Aktionsgruppen Båtfolket inkommen skrivelse med begäran att få uppvakta utskottet med anledning av den nuvarande sjöfyllerilagen.

 

Utskottet beslutade att inte lämna begärt företräde.

 

§ 6

Inkommet EU-dokument

 

Anmäldes ett inkommet EU-dokument enligt förteckningen.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 22 mars 2012 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hana Svecova

 

 

Justeras den 22 mars 2012

 

Veronica Palm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:23

 

§ 1–2

§ 3–7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S) tjl. t.o.m. 120331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (S) ers. t.o.m. 120331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande