Protokoll utskottssammanträde 2011/12:23

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:23

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23

 

DATUM

2012–03–20

TID

11:00–12:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC)

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato och politiskt sakkunnige Sara Malmgren, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet (FAC).

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:22 och besöksprotokoll nr 2011/12:8.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att:

– Regeringskansliet inbjuder utskottets ledamöter och anställda vid partikanslierna till seminarium om biståndsfrågor torsdagen den 22 mars 2012 kl. 10:30-12:00. Deltagande kan anmälas via den e-post som kansliet skickar ut under eftermiddagen.

– utskottet av Sida har inbjudits till en presentation av Sidas regeringsuppdrag och utvärdering av utvecklingssamarbetet med Laos, Vietnam och Sri Lanka onsdagen den 11 april kl. 17:00-18:30. Anmälningsblankett har delats på bordet.

 

Påmindes om:

– den inkomna inbjudan från Blekinge flygflottilj till övningen Lion Effort 2012 fredagen den 30 mars i Blekinge. Information finns i Mimer. Anmälan görs direkt till Blekinge flygflottilj.

 

§ 4

KOM(2011) 886 Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder – effektivare metoder

 

Utskottet fortsatte beredningen av text i PM om EU:s främjande av mänskliga rättigheter i världen.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 5

Muntlig återrapportering från utskottsresorna till Sydamerika

 

Ordförande Karin Enström berättade om utskottsresan till Argentina och Chile, vice ordförande Urban Ahlin berättade om utskottsresan till Brasilien och ledamot Carin Runeson berättade om utskottsresan till Colombia och Venezuela.

 


§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 mars 2012 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

Anna Forssblad

 

 

Justeras den 22 mars 2012

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:23

 

§ 1

§ 2-4

§ 5

§ 6

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande