Protokoll utskottssammanträde 2011/12:25

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:25

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25

 

 

DATUM

2012-04-24

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

Kommendörkapten Jan Dunmurray åtföljd av rådgivare i genderfrågor Susanne Axmacher och sektionschef för "Capability and Liasion" Linda Johansson från Försvarsmakten informerade om Nordic Centre for Gender in Military Operations.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Information

Rättschef Maria Hedegård åtföljd av departementsråd Maria Diamant,

ämnesråd Cecilia Skjöldebrand och ämnesråd Johan Appelberg från Försvarsdepartementet informerade om soldatanställningar i Försvarsmakten.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:24.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen påminde utskottet om en inbjudan att delta i Försvarshögskolans politiska panel onsdagen den 9 maj. Anmälan görs via mejl till kanslichefen.

 

§ 5

Rapporter
Ordförande Peter Hultqvist (S) har besökt Finlands utrikesminister samt det finska försvarsutskottet och dess ordförande Jussi Niinistö och kanslichef. Mötet rörde aktuella frågor i närområdet.

 

Stefan Caplan (M) återrapporterade från ett möte med Rikshemvärnsrådet.

 

Åsa Lindestam (S) återrapporterade från en resa till Nato i Bryssel gjord tillsammans med några andra ledamöter från utskottet samt utrikesutskottet där de fick träffa Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. Hon återrapporterade också från besök till Hemvärnet och Räddningstjänsten i Sundsvall.

 

 

§ 6

Soldatanställningar i Försvarsmakten (FöU5)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:115.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Ändringar i elberedskapslagen (FöU7)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:89.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Övrigt

Åsa Lindestam (S) önskade kontinuerlig skriftlig information om de olika svenska insatserna i utlandet. Kansliet fick i uppdrag att ordna en information om läget i Kosovo.

 

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 26 april

kl. 10.00.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

                            Monique Svensson

 

 

Justeras            2012-04-26

 

                            Peter Hultqvist (S)

 

 


 

 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:25

 

§ 1

§ 2-9

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.