Protokoll utskottssammanträde 2011/12:26

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:26

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26

 

 

DATUM

2012-04-26

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

Vice ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm åtföljd av professor i strålningsbiologi Mats Harms-Ringdahl och Holmfridur Bjarnadottir från Kärnavfallsrådet redovisade rapporten Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:25.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen påminde utskottet om den inbjudan som inkommit att delta i Försvarshögskolans politiska panel onsdagen den 9 maj. Anmälan görs via mejl till kanslichefen.

 

§ 4

Nordisk stridsgrupp 2015 (FöU8)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:84 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen

Konstitutionsutskottet har beslutat att anmoda övriga utskott att senast
den 3 maj 2012 avge yttrande över skrivelse 2011/12:75 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av skrivelsen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Försvarsutskottet har ingen erinran mot vad regeringen i skrivelse 2011/12:75 redogör för inom försvarsutskottets beredningsområde. Detta delges konstitutionsutskottet genom protokollsutdrag.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 3 maj

kl. 10.00.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

                            Monique Svensson

 

 

Justeras            2012-05-03

 

                            Cecilia Widegren (M)

 

 


 

 

 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:26

 

§ 1

§ 2-6

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Lindström (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.