Protokoll utskottssammanträde 2011/12:27

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:27

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27

 

DATUM

2012-04-12

TID

9.30–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Offentlig utfrågning

 

Utskottet höll en offentlig utfrågning om arbetskraftsinvandring.

 

Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 17 april 2012

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:27

 

§

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Nilsson (S) ersätter Fredrik Lundh Sammeli (S) 111123–120501

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


Bilaga 2

till protokoll

2011/12:27

 

Offentlig utfrågning om arbetskraftsinvandring

 

Tidpunkt: torsdagen den 12 april 2012 kl. 9.30–12.00

Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, ingång Riksgatan 2

 

 

Program

 

Inledning

Gunnar Axén (M), socialförsäkringsutskottets ordförande

 

Anföranden

Reformen om arbetskraftsinvandring; frågeställningar m.m. och OECD:s utvärdering av reformen

Universitetslektor Catharina Calleman (docent i arbetsrätt), Örebro universitet

 

Arbetsgivarna och Fackföreningarna om arbetskraftsinvandringen

Samuel Engblom, chefsjurist, TCO

Johan Lindholm, andre förbundsordförande, Byggnads

Mats Åkerlind, vice vd, Sveriges Byggindustrier – BI

Christer Wallberg, VD, Tacton Systems AB

Per Persson, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

Katarina Novák, VD, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet – SLA

Josefine Boman, utredare, Handelsanställdas förbund

 

Arbetskraftsinvandringen ur ett myndighetsperspektiv

Christina Werner, tillförordnad generaldirektör, Migrationsverket

 

Regeringen om arbetskraftsinvandringen

Migrationsminister Tobias Billström

 

Utfrågning

Utskottets ledamöter ställer frågor till talarna och övriga inbjudna

 

Avslutning

 


Bilaga 3

till protokoll

2011/12:27

 

 

Deltagare vid utfrågningen den 12 april 2012 om arbetskraftsinvandring

 

Örebro universitet

Catharina Calleman

 

Migrationsverket

Christina Werner

Bodil Sundén

Jonas Lindgren

Fredrik Martinsson

 

Arbetsförmedlingen

Göran Ferm

 

Landsorganisationen (LO)

Thord Pettersson-Ingesson

Frida Karlsson

 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Samuel Engblom

 

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

Göran Arrius

 

Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Kristoffer Arvidsson Thonäng

Annika Ödebrink

 

Hotell- och Restaurangfacket

Per Persson

 

Byggnads

Johan Lindholm

 

Handelsanställdas förbund

Josefine Boman

 

Tacton Systems AB

Christer Wallberg

 

Unionen

Nicola Lewis

 

SLA – Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Katarina Novák

Emma Terander

 

Svenskt Näringsliv

Karin Ekenger

 

Sveriges Byggindustrier (BI)

Mats Åkerlind

 

Företagarna

Anders Fogelberg

 

FORES

Andreas Bergström

Karin Zelano

Chiya Manuchery

 

Indiens ambassad

R K Misra

Dibyendu Gangopadhya

 

Justitiedepartementet

Tobias Billström

Christina Springfeldt

 

Arbetsmarknadsutskottet

 

Näringsutskottet