Protokoll utskottssammanträde 2011/12:27

Kulturutskottets protokoll 2011/12:27

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27

 

DATUM

Torsdagen den 24 maj 2012

TID

Kl. 09.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Information

 

Företrädare för Riksarkivet, Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam), verksamhetsledare Rolf Källman, informerade om sin verksamhet och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

 

Den politiska sekreteraren Paula Bieler (SD) närvarade under denna punkt.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Justerades protokoll 2011/12:26 av den 10 maj 2012.

 

 

§ 3

Justering av betänkande – KrU7

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om litteratur, språk, läsande och bibliotek som väckts under allmänna motionstiden 2011 (jfr prot. 2011/12:24.2).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2011/12:KrU7 Litteratur, språk, läsande och bibliotek justerades.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

 

§ 4

Justering av betänkande – KrU8

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om politik i det civila samhället som väckts under allmänna motionstiden 2011 (jfr prot. 2011/12:23.3).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2011/12:KrU8 Politik i det civila samhället justerades.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

 

§ 5

Reseberättelse

 

Utskottet beslutade att reseberättelsen från Japan ska överlämnas till riksdagsstyrelsen.


 

§ 6

Offentlig utfrågning

 

 

Utskottet beslutade att en offentlig utfrågning på temat Sverige i det internationella kulturlivet, ska hållas torsdagen den 7 juni 2012.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 29 maj 2012 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Tina Hökebro Bergh

 

 

Justeras

 

 

Gunilla Carlsson

 

 

Bilaga

Närvaroförteckning

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2011/12:27

                                                                 §§

1–3

4–7

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nylander, Christer (FP), vice ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnusson, Cecilia (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodén, Anne Marie (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnsson, Peter (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montan, Göran (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engle, Kerstin (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svedberg, Per (S)

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zedell, Christina (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodenius, Per (C)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From, Isak (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtmeister, Peder (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehn, Tina (MP)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson, Mattias (SD)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohly, Lars (V)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adan, Amir (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gille, Agneta (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntti, Ellen (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellman, Jörgen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkhammar, Johnny (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pettersson, Leif (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouveng, Helena (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson, Sara (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steele, Anna (FP)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmström, Louise (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarlsson, Annika (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börjesson, Agneta (MP)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensson, Michael (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplan, Mehmet (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbult, Roland (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransson, Josef (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björlund, Torbjörn (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högman, Berit (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backman, Hans (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holma, Siv (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavesson, Olof (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandstedt, Margareta (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jomshof, Richard (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlson, Andreas (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkesson, Anders (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berg, Bengt (V)

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liljevall, Désirée (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande