Protokoll utskottssammanträde 2011/12:28

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:28

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28

 

 

DATUM

2012-05-08

TID

11.00–12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:27.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

         Kanslichefen delgav utskottet en skriftlig uppföljning med inbjudan till olika arrangemang från Kärnavfallsrådet.

         Kanslichefen ställde frågan om tiden för mötet med den indiska försvarshögskolan den 22 maj kan tidigareläggas från kl.14.00 till
kl.13.30.

         Kanslichefen meddelade att en inbjudan inkommit från Nato
för en tredagarskurs den 11-13 juni 2012. Det finns plats för
en ledamot från utrikesutskottet och en ledamot från förvarsutskottet. Eventuell intresseanmälan görs till kansliet.

 

§ 3

Ändringar i elberedskapslagen (FöU7)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:89.
Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:FöU7.

 

§ 4

Nordisk stridsgrupp 2015 (FöU8)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:84.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Försvarets logistik (FöU9)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:86.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Information

Forskningsledare Carolina Vendil Pallin åtföljd av Jakob Hedenskog,

Susanne Oxenstierna, Fredrik Westerlund, Märta Carlsson, Johan Norberg och Roger Roffey från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) redovisade rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2011.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 7

Vårändringsbudget för 2012

Finansutskottet beslutade att bereda konstitutionsutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, samt arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast den 22 maj 2012 yttra sig över Vårändringsbudget för 2012 (proposition 2011/12:99) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Försvarsutskottet beslutade att inte yttra sig.

 

Denna paragraf förklarades för omedelbart justerad.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 10 maj

kl. 08.30.

 

 

Vid protokollet

 

 

                            Monique Svensson

 

 

Justeras            2012-05-10

 

                            Peter Hultqvist (S)

 


 

 

 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:28

 

§ 1-6

§ 7-8

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Lindström (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.