Protokoll utskottssammanträde 2011/12:28

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:28

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28

 

DATUM

2012–04–19

TID

09:30–11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Utvidgningen av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken (UU2y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2011/12:64 och motioner. Utskottet justerade förslag till yttrande 2011/12:UU2y.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll 2011/12:27.

 

§ 3

Inför utrikesrådet (FAC)

 

Utrikesrådet för politiska frågor Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Martin Rahm och politiskt sakkunnige Sara Malmgren, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet (FAC) den 23 april 2012.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 4

Kanslimeddelande

 

Informerades om att:

– underlag inför Natoresan kommer att meddelas av kansliet under dagen.

 

Beslutades att:

– utskottet tar emot statssekreteraren för EU-frågor på turkiska EU-ministeriet Haluk Halukllicak torsdagen den 3 maj kl. 16.45-17.30. EU-nämndens ledamöter kommer att informeras om mötet. Anmälningsblankett inför besöket delades på bordet.

 

§ 5

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 (UU10)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:105 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 6

Strategisk vapenexport (UU11)

 

Utskottet behandlade skrivelse 2011/12:114 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

OSSE (UU16)

 

Utskottet behandlade skrivelse 2011/12:83 och redogörelse 2011/12:OSSE1.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Europarådet (UU17)

Utskottet behandlade skrivelse 2011/12:82 och motion samt redogörelse 2011/12:ER1 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Nordisk stridsgrupp 2015 (UU4y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande över proposition 2011/12:84 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 april 2012 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

Sofia Säterskog

 

 

Justeras den 24 april 2012

 

Urban Ahlin

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:28

 

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9-10

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

O

 

X

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

O

 

O

 

X

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

Kerstin Engle (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

O

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

O

 

O

 

X

 

O

 

X

 

X

 

X

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

X

 

O

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande