Protokoll utskottssammanträde 2011/12:29

Näringsutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29

 

DATUM

2012–04–19

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Information från Näringsdepartementet

 

Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, lämnade information om aktuella EU-frågor rörande sammanhållningspolitiken inför möte med allmänna rådet den 24 april.

 

Vid besöket närvarade även politiskt sakkunnige Viktor Johnsson och departementssekreterare Jenny Malmberg, Näringsdepartementet.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:28.

 

§ 3

Energipolitiska frågor (NU19)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om energipolitiska frågor.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 19 justerades.

 

Särskilt yttrande anmäldes

 

dels av S-ledamöterna, dels av MP-ledamoten, dels av SD-ledamoten, dels av V-ledamoten.

 

§ 4

Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas – vissa genomförandeåtgärder (NU22)

 

Utskottet behandlade proposition 2011/12:77 om tredje inremarknadspaketet för el och naturgas – vissa genomförandeåtgärder och motioner.

Ärendet bordlades.

 

 

§ 5

Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2011/12:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Studiebesök hos SAS

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Riksdagens veterandag

 

Utskottet informerades om Riksdagens veterandag den 9 maj.

 

Utskottet beslutade att bjuda in tidigare ledamöter i näringsutskottet.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att det planerade sammanträdet tisdagen den 24 april utgår samt att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 april kl. 10.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 26 april 2012

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:29

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.