Protokoll utskottssammanträde 2011/12:29

Trafikutskottets protokoll 2011/12:29

 TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29

DATUM

2012-04-19

TID

Kl. 10.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information från Statens väg- och transportforsknings-institut, VTI

Forskningsdirektör Nils-Petter Gregersen, forskare Christina Stave och pressekreterare Fredric Ripe, samtliga från VTI, informerade om VTI-forskning om trafiksäkerhet – mobilutredningen och forskning om trafikantutbildning.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:28.

§ 3

Nytt planeringssystem för transportinfrastruktur (TU13)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:118 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Cykeltrafik (TU14)

Ärendet bordlades.

§ 5

Luftfart (TU15)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet träffade företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, onsdagen den 18 april 2012.

Utskottet beslutade inrätta en arbetsgrupp för uppföljning- och utvärdering av mål- och resultatfrågor.

Utskottet beslutade att riksdagsledamoten Lotta Finstorp (M) blir ny sammankallande för gruppen för forsknings- och framtidsfrågor.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 april 2012 kl. 11.00.


 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2012-04-24

 

 

Anders Ygeman

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2011/12:29

 

§ 1

§ 2-3

§ 5-7

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Hedberg (M)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.