Protokoll utskottssammanträde 2011/12:29

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:29

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29

 

 

DATUM

2012-05-10

TID

08.30–08.35

09.00–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:28.

 

§ 2

Soldatanställningar i Försvarsmakten (FöU5)
Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:115.
Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:FöU5.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 22 maj

kl. 11.00.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 08.35 för att återupptas kl. 09.00.

 

§ 4

Information

ÖB general Sverker Göranson åtföljd av generallöjtnant
Jan Salestrand, ÖB:s försvarspolitiske rådgivare Kristina Bergendal och pressekreterare Philip Simon från Försvarsmakten informerade om aktuella frågor.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 

Vid protokollet

 

 

                            Monique Svensson

 

 

Justeras            2012-05-22

 

                            Peter Hultqvist (S)

 


 

 

 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:29

 

§ 1

§ 2-3

§ 4

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Lindström (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.