Protokoll utskottssammanträde 2011/12:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2011/12:2

 

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2

 

DATUM

2011-11-24

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Sammanträdets öppnande

Carina Hägg (S), som var den av de närvarande ledamöterna
som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter företogs.

 

§ 3

Val av ordförande

Utskottet valde till ordförande Karin Enström (M).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Val av vice ordförande

Utskottet valde till vice ordförande Peter Hultqvist (S).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av förhandlingarna.

§ 6

Information från Regeringskansliet och Försvarsmakten

Utrikesråd Björn Lyrvall, departementsråd Peter Ericson, kansliråd Inger Buxton från Utrikesdepartementet, statssekreterare Håkan Jevrell, försvarsråd Johan Raeder, ämnesråd Magnus Bergman, politiskt sakkunnig Charlotta Herrström från Försvarsdepartementet och ÖB general Sverker Göranson samt rådgivare Kristina Bergendahl från Försvarsmakten informerade med anledning av regeringens propositioner 2011/12:29 om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan och 2011/12:33 om fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 29 november

kl. 10.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Monique Svensson

 

Justeras den 29 november 2011

 

 

 

 

Karin Enström

 

 

 

 

 

 


 


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:2

 

§ 1–6

§ 7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (S) vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forsell (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande