Protokoll utskottssammanträde 2011/12:2

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:2

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2

 

DATUM

2011–10–05

TID

09:30–10:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC)

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Martin Rahm och politiskt sakkunnige Sara Malmgren, samtliga UD, lämnade information inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC).

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:1.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Anmäldes att:

– finansutskottet har berett utrikesutskottet tillfälle att senast den 25 oktober yttra sig över förslag till höständringsbudget för 2011 och senast den 8 november yttra sig över förslag till utgiftsramar m.m.

 

Informerades om att:

– Kenneth G Forslund (S) och Christian Holm (M) deltar från utskottet i regeringens delegation till Busan och högnivåmötet om biståndseffektivitet den 29 november till 1 december 2011.

– kansliet, tillsammans med presidiet, inlett arbetet med att planera tematiska föredragningar för hösten 2011.
– ett tema vid Riksdagens framtidsdag den 26 januari 2012 – Framtidens resurser – berör utrikesutskottets beredningsområde. Två ledamöter av utskottet bereds möjlighet att delta som paneldeltagare vid seminariet. Information delades på bordet.

 

§ 4

Norden (UU3)

 

Utskottet behandlade motioner, redogörelse 2010/11:NR och skrivelse 2010/11:90 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 5

Grönbok om system för exportkontroll (UU6)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2011) 393 och faktapromemoria 2011/12:FPM4.

 

Ärendet bordlades.

 


§ 6

Resorna till Baltikum

 

Utskottet godkände att kansliet fortsätter med planeringen av två resor till Baltikum.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Resorna till Latinamerika

 

Utskottet tog del av förslag på resmål och delegationernas sammansättning.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Övrigt

 

Informerades om:

– Latinamerikadagen som arrangeras i Förstakammarsalen onsdagen den 9 november 2011 kl. 09:30-12:30.

– att utskottets planerade seminarium om biståndsfrågor flyttas från onsdagen den 9 november till tisdagen den 8 november.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 oktober kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

Anna Forssblad

 

Justeras den 13 oktober 2011

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:2

 

§ 1–7

§2–7

§8–9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande