Protokoll utskottssammanträde 2011/12:30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:30

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30

 

DATUM

2012–05–03

TID

10.00 – 11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Ny suppleant

 

Ordförande hälsade Richard Jomshof (SD) välkommen som ny suppleant i utskottet.

 

§ 2

Beslut om närvaro

 

Utskottet beslutade att Elin Hjulström, M-kansliet, Anders Grönvall, S-kansliet, och Jonathan Lindgren, KD-kansliet, får närvara under utfrågningen.

 

§ 3

Intern utfrågning om djurskyddsutredningens förslag till ny djurskyddslag

Utskottet inhämtade synpunkter på djurskyddsutredningens förslag till ny lagstiftning m.m.

Inbjudna talare

 

Djurens rätt

Lena Lindström

Djurskyddet Sverige

Johan Beck-Friis

 

Jordbruksverket

Ingrid Eilertz

 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Palle Borgström

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Per Wallgren

 

Sveriges Veterinärförbund

Torsten Jakobsson

 

Djurskyddsutredningen

Helena Elofsson

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 8 maj 2012 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

Justeras den 10 maj 2012

 

Matilda Ernkrans

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:30

 

 

§§ 1-2

§ 3

§ 4

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  
tjl t o m 120622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

-

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Avenborg (M) t o m 120622

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.