Protokoll utskottssammanträde 2011/12:32

Civilutskottets protokoll 2011/12:32

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32

 

DATUM

2012-05-29

TID

11.00-12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:31.

 

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreteraren Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om arvsförordningen och revideringen av Bryssel I-förordningen.

 

§ 3

Aktuella EU-frågor

Statsrådet Stefan Attefall m.fl., Socialdepartementet, informerade utskottet om bostadspolitiska frågor.

§ 4

Vägen till nära-nollenergibyggnader (CU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2011/12:131 och motioner.

 

Utskottet justerade förslag till utskottets betänkande 2011/12:CU27.

 

S-, MP-, SD-  och V- ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 5

Övrigt

 

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 6 § RO inhämta information från regeringen i en kommande subsidiaritetsprövning.

 

Därutöver beslutades att ett eventuellt sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 11.00.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 juni 2012 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hana Svecova

 

 

Justeras den 12 juni 2012

 

Veronica Palm

 

 

 

 

 

 

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:32

 

§ 1–3

§ 4-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bino Drummond (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder  (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.