Protokoll utskottssammanträde 2011/12:32

Försvarsutskottets protokoll 2011/12:32

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32

 

 

DATUM

2012-05-31

TID

10.00–11.05

 

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:31.

 

§ 2

Kanslimeddelande

Kanslichefen meddelade att vid utrikesutskottets sammanträde den
12 juni kl. 11.00–12.30 kommer Sveriges civila representant i
Mazar-e-Sharif Henrik Landerholm, kabinettssekreterare Frank Belfrage (UD) och statssekreterare Hanna Hellquist (UD) att hålla föredragningar om Afghanistan. Eftersom sammanträdet kolliderar med lunchen med försvarsministern kan kansliet informera om ett seminarium på samma tema hos Folk och Försvar o
nsdagen den
13 juni kl. 13.00–15.30. Anmälan görs till Folk och Försvar.

 

§ 3

Rapporter

Ordförande Peter Hultqvist (S) återrapporterade från ett besök av
(S)-gruppen på Berga örlogsbas.

 

Kent Härstedt (S) återrapporterade från Beredskapsmuseet – kanonerna på Djuramossa. Beredskapsmuseet är Sveriges enda museum i en underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget: Batteri Helsingborg.

 

§ 4

EU-frågor

Kanslichefen anmälde följande inkomna skrivelser:

-          Förslag till rådets direktiv om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten, KOM(2012) 147.

-          Direktiv om radioaktiv förorening i dricksvatten, 2011/12:FPM147.

 

Skrivelserna lades till handlingarna.

 

§ 5

Försvarets logistik (FöU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:86.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:FöU9.

 

S-, MP, och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

SD-ledamoten anmälde en reservation.

 

§ 6

Övrigt

Utskottet beslutade att ordföranden får utskottets godkännande att justera det sista sammanträdesprotokollet.

 

Ordförande Peter Hultqvist (S) tackade ledamöter och kansli för den tid som varit och önskade en trevlig sommar. Vice ordförande Cecilia Widegren (M) tackade på utskottets vägnar ordföranden och önskade också en trevlig sommar.

 

§ 7

Information

Generaldirektör Jan-Olof Lind åtföljd av Emma Skeppström,
Gunilla Kruse, Teresa Åhman, Anna Sundberg och
Helené Lackenbauer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) informerade om rapporten Strategisk utblick 2012.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                            Monique Svensson

 

Justeras            2012-05-31

 

 

 

                            Peter Hultqvist (S)

 


 

 

 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:32

 

§ 1-7

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.