Protokoll utskottssammanträde 2011/12:33

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:33

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33

 

DATUM

2012–05–29

TID

11:00–11:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Norden (UU9)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:90 och motioner samt redogörelse 2011/12NR1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU9.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 


§ 2

OSSE (UU16)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:83, redogörelse 2011/12:OSSE1 och motion. Utskottet justerade förslag till bänkande 2011/12:UU16.

 

§ 3

Europarådet (UU17)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:82 och motion, redogörelse 2011/12:ER1 och motion. Utskottet justerade förslag till bänkande 2011/12:UU17.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 4

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:32.

 

§ 5

Kanslimeddelande

 

Anmäldes att:

- Debattlistor för UU9, UU16 och UU17 har cirkulerats på bordet.

- Debattdatumet för UU16 har flyttats från torsdagen den 31 maj till onsdagen den 30 maj.

- Besöket från Moldavien skjuts upp till hösten 2012.

- Programmet för Centre for European Reform den 18-19 juni har delats på bordet. Teman för konferensen är säkerhetsimplikationer av den ekonomiska krisen, Europa och "America's Pacific century", Europa och Ryssland efter presidentvalet samt EU:s politik för det södra grannskapet och den arabiska våren. En ledamot per parti kan delta i delar av programmet. Intresserade ledamöter anmäler intresse till kansliet.

 

 

§ 6

Reserapporter från Latinamerika

 

Utskottet beslutade att lägga reseberättelserna över utskottets delegationsresor till Brasilien, Chile och Argentina samt Colombia och Venezuela i mars 2012 till handlingarna. Reseberättelserna lämnas till riksdagsstyrelsen.

 

§ 7

Reserapport från Nato

 

Utskottet beslutade att lägga reseberättelsen över utrikes- och försvarsutskottens delegationsresa till Nato den 20 april till handlingarna.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 juni kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

 

Sofia Säterskog

 

Justeras den 12 juni 2012

 

 

Sofia Arkelsten

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:33

 

 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Mathias Sundin (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande