Protokoll utskottssammanträde 2011/12:34

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:34

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34

 

DATUM

2012-05-08

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

 

Verkställande ledamoten Göran Sandberg informerade om stiftelsens verksamhet.

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:33.

 

3 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

4 §

Fråga om yttrande till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2012

 

Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, samt arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast den 22 maj 2012 yttra sig över Vårändringsbudget för 2012 (prop. 2011/12:99) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutade avstå från att yttra sig.

 

5 §

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet om indelning i utgiftsområden m.m.

 

Konstitutionsutskottet har berett finans-, civil-, socialförsäkrings-, social-, kultur-, utbildnings-, miljö- och jordbruks-, närings- och arbetsmarknadsutskotten tillfälle att senast den 22 maj 2012 yttra sig över proposition 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–8 jämte eventuella motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutade avstå från att yttra sig.

 

6 §

Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2011

 

Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att senast den 22 maj 2012 yttra sig över regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2011 (skr. 2011/12:101) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutade avstå från att yttra sig.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 10 maj 2012

 

 

Margareta Pålsson

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.