Protokoll utskottssammanträde 2011/12:34

Näringsutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34

 

DATUM

2012–05–22

TID

11.00–12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokollen 2011/12:32 och 2011/12:33.

 

§ 2

Information från Utrikesdepartementet

 

Statssekreterare Gunnar Oom, departementsråd Kajsa Olofsgård och kansliråd Louise Bergholm lämnade information

 

a) om aktuella frågor inför möte med rådet för utrikes frågor (handel) den 31 maj,

 

Vid besöket närvarade även kansliråden Anette Nilsson och Sven Östberg, politiskt sakkunnige Jens Söderblom, ministerråd Anders Kviele och departementssekreterarna Wictoria Amandustin och Lina Andersson samt praktikant Sara Holmberg, Utrikesdepartementet.

 

Statssekreterare Gunnar Oom och kansliråd Mattias Frumerie, Utrikesdepartementet lämnade information

 

b) om den digitala inre marknaden och styrning av den inre marknaden inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj,

 

c) om lunchdiskussionen om inremarknadsakten inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj.

 

Vid besöket närvarade även departementsråd Per-Arne Hjelmbom, kansliråden Anders Karlsland och Maria Ramstedt samt departementssekreterare Agnes Abrahamsson, Utrikesdepartementet.

 

 

§ 3

Information från Justitiedepartementet

 

Statssekreterare Magnus Graner, ämnesråd Carl Josefsson och kansliråd Alexander Ramsay lämnade information om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen inför mötet med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj.

 

Vid besöket närvarade även politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant, Justitiedepartementet.

 

§ 4

Timmätning för aktiva elkonsumenter (NU21)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter och motion

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 21 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 av S- och SD-ledamöterna.

 

§ 5

Fråga om yttrande till finansutskottet över del av Vårändringsbudget för 2012

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens prop. 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 när det gäller förslagspunkterna 8, 19 och 20.

 

Utskottet beslutade att inte avge ett yttrande, utan meddelar i stället sin ståndpunkt genom ett protokollsutdrag.

 

Utskottet noterar att regeringen återigen väljer att minska anslag 1:5 Näringslivsutveckling m.m. för att kunna öka anslag 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer. Detta är den tredje ändringsbudgeten där regeringen minskar anslag 1:5 för att kunna öka anslag 1:12 (se prop. 2010/11:99, prop. 2011/12:2, prop. 2011/12:99). Utskottet har förståelse för att Bolagsverkets ersättning till likvidatorer är svåra att beräkna. Samtidigt ställer utskottet sig undrande över vilka konsekvenser det får för de näringslivsfrämjande åtgärder anslag 1:5 Näringslivsutveckling m.m. ska finansiera. Enligt utskottets uppfattning kan det finnas skäl för regeringen att återkomma till riksdagen med en redogörelse över detta.

 

Utskottet har i övrigt inget att invända när det gäller de i proposition 2011/12:99 framlagda förslagen, vilka således tillstyrks.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande (NU23)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:92 om gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 24 maj 2012

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:34

 

§ 1

§ 2-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.