Protokoll utskottssammanträde 2011/12:34

Trafikutskottets protokoll 2011/12:34

 TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34

DATUM

2012-05-10

TID

Kl. 10.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information från Trafikverket

Generaldirektör Gunnar Malm, stf. generaldirektör Lena Erixon och Thomas Andersson, samtliga från Trafikverket, informerade om dels kapacitetsutredningens slutrapport, dels utförande av drift och underhåll av järnvägens infrastruktur.

§ 2

Information av Föreningen Järnvägsentreprenörer

Niclas F Reinikainen, vd Infranord AB, Thomas Pilo, marknadschef Infranord AB och Joachim Ytterstene, vd VR Track Sweden, informerade angående utförande av drift och underhåll av järnvägens infrastruktur.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:33.

§ 4

Nytt planeringssystem för transportinfrastruktur (TU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:118 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2011/12:TU13.

Reservationer anmäldes av S, MP, V- och SD-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes av MP-ledamoten.

§ 5

Luftfart (TU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

It- och postfrågor (TU16)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Bemyndiganden på sjöfartsområdet (TU17)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:97.

Ärendet bordlades.


 

§ 8

Vårändringsbudget för 2012 (TU4y)

Utskottet behandlade yttrande till finansutskottet över proposition 2011/12:99 förslagspunkterna 13-16 och motioner i ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 9

Årsredovisning för staten 2011

Utskottet behandlade yttrande till finansutskottet över skrivelse 2011/12:101.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 maj 2012 kl. 11.00.


 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2012-05-22

 

 

Anders Ygeman

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2011/12:34

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6-10

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

 

X

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

X

 

O

 

O

 

 

 

O

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

O

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Gunnar Hedberg (M)

O

 

O

 

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.