Protokoll utskottssammanträde 2011/12:34

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:34

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34

 

DATUM

2012–05–24

TID

10.00 – 10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid (MJU25)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:125 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:MJU25 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (SD )       under punkt      1        särskilda villkor.

- (SD)           -    -  2        innehåll i tillstånd,

- (SD) -    -  3        lagring under havsbotten,

- (S), (V)      -    -  5        koldioxidlagring och bioenergi m.m.,

- (S,MP,V)     -    -  6        satsning på förnybar energi,

- (MP,V)        -    -  7        subventionering av koldioxidlagring,

- (S,V)          -    -  8        säkerhetskrav vid koldioxidlagring,

- (V)   -    -  9        internationell klimatpolitik,

- (S,MP,V)     -    -  10      klimatinvesteringsgemenskap m.m.

- (MP,V)        -    -  11      klimatavtal,

- (S,MP,V)     -    -  12      flyget och sjöfarten,

- (S), (V)      -    -  13      Sveriges klimatmål,

- (S,MP,V)     -    -  14      EU:s klimatmål,

- (S,MP,V)    -    -   15      temperaturmål,  
- (S,V)          -    -  16      sektorsvisa klimatmål,

- (S,MP,V)     -    -  17      konsumtionens klimatpåverkan,

- (MP,V)        -    -  18      köttkonsumtion,

- (S,MP,V)     -    -  19      utsläppskrediter,

- (S,MP,V)     -    -  20      torv,

- (S)   -    -  21      miljöbilsdefinition,
- (V)   -    -  22      konsumtionsbaserad bokföring,

- (S,MP,V)     -    -  23      Sveriges och EU:s statistik över                        

                                                     utsläpp,

- (MP,V)        -    -  24      utsläppsrapportering till klimat- 

                                                     konventionen m.m.,

- (S,MP,V)     -    -  25     utsläppsrapportering i samband med               

                                                     budget,

- (S,MP,V)     -    -  26     handelssystem för flyget,

- (MP,V)        -    -  27     auktioneringsintäkter,
- (MP,V)        -    -  28     inividuella utsläppsrätter,

- (S), (MP,V)  -    -  29     biogas,

 

S-, MP och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

 

§ 2

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse, enligt bilaga två, anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 3

FN:s klimatmöte i Doha

Utskottet beslutade att Roger Tiefensee (C) och Jens Holm (V) representerar utskottet i regeringens delegation vid FN:s klimatmöte i Doha, Qatar, i december 2012.

 

§ 4

Uppvaktning

utskottet beslutade att ta emot uppvaktning av Sveriges Mjölkbönder torsdagen den 31 maj 2012  kl. 10.00.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 29 maj 2012 kl.12.00.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 31 maj 2012

 

Matilda Ernkrans

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:34

 

 

§ 1 - 5

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  
tjl t o m 120622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Avenborg (M) t o m 120622

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2011/12:34

 

 

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

Kännedomskopia

Studiecirkeln “Olika aspekter på utvinning av uran från Västgötabergen” / Öppet brev till ägarna av svenska kärnkraftverk

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.