Protokoll utskottssammanträde 2011/12:34

Justitieutskottets protokoll 2011/12:34

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34

 

DATUM

2012-09-13

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Protokoll från sammanträdet den 12 juni 2012 justerades.

 

§ 2

Resningsförfarandet i brottmål – återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde (JuU3)

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde samt motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2012) 363

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2012) 363.

 

Utskottet beslutade att regeringen vid nästa sammanträde muntligen ska lämna information om förslaget och dess inverkan på svensk straffrätt.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Att hantera brottmål effektivt (JuU2)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2011/12:135 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Fråga om utskottsinitiativ om ändring av 20 kap. 4 §
brottsbalken

Ärendet bordlades.

§ 6

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

 

§ 8

Övriga frågor

 

Ordföranden rapporterade från en konferens om narkotikafrågor anordnad av det brittiska underhuset.

 

§ 9

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum torsdagen den 27 september 2012 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 27 september 2012

 

Morgan Johansson

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:34

 

§ 1-6

§

§

§

§

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2012-09-11

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.