Protokoll utskottssammanträde 2011/12:35

Socialutskottets protokoll 2011/12:35

 

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35

 

DATUM

2012–04–26

TID

10.30–10.40

10.50–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:34

 

§ 2

Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation (SoU19)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:95 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:SoU19

 

§ 3

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

  Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Efter genomgång av en av kansliet upprättad promemoria konstaterar utskottet att det inte finns skäl att avge något yttrande. Konstitutionsutskottet meddelas om detta genom detta protokoll.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Specialist i allmänmedicin – en yrkeskvalifikation i allmänpraktik (SoU22)

 

Utskottet behandlade proposition 2011/12:108 Specialist i allmänmedicin – en yrkeskvalifikation i allmänpraktik och motion.


Ärendet bordlades.

 

§ 5

Uppdaterad arbetsplan

 

Kanslichefen informerade om vissa ändringar i planeringen för veckorna 18–21. Arbetsplan bifogas protokollet som bilaga 2.

 

 

§ 6

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

 

§ 7

Övriga frågor

 

Kanslichefen informerade kort om programmet samt deltagare inför det interna seminariet tillsammans med UbU den 3 maj på temat Klinisk forskning och klinisk läkemedelsprövning.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Torsdagen den 3 maj kl. 10.00–12.00 Internt seminarium med UbU på temat Klinisk forskning och klinisk läkemedelsprövning
Lokal: Skandiasalen.

Nästa sammanträde tisdagen den 8 maj kl. 11.00.

 

 

§ 9

Information av socialminister Göran Hägglund

 

Socialminister Göran Hägglund informerade utskottet om erfarenheterna av pandemivaccinationen och biverkningar.

 

Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 4.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 

Justeras den 8 maj 2012


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:35

 

§ 1-8

§ 9

§

§

§ 

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (C), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (S), vice ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B. Kjellin (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Ripa (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Juntti (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande