Protokoll utskottssammanträde 2011/12:35

Näringsutskottets protokoll 2011/12:35

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35

 

DATUM

2012–05–24

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:34.

 

§ 2

Information från Näringsdepartementet

 

Statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet, departementssekreterare Marie Ivarsson, Näringsdepartementet och kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj.

 

Vid besöket närvarade även politiskt sakkunniga Ylva Skoogberg och departementssekreterarna Christian Berger, Sofia Hercules, Håkan Hillefors, Michael Jacob, Sofia Rantatalo samt Henrietta Schönenstam, Näringsdepartementet.

 

 

§ 3

Frågor om subventioner till kärnkraft (NU24)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:141 om kärnkraft utan statliga subventioner och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Rättelse i mönsterskyddslagen

 

Utskottet behandlade fråga om utskottsinitiativ rörande rättelse i mönsterskyddslagen.

 

Ärendet bordlades.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 29 maj 2012

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:35

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.