Protokoll utskottssammanträde 2011/12:35

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:35

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35

 

DATUM

2012–06–19

TID

08:00–08:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Kanslimeddelanden

 

Beslutades att:

– ta emot Senatens utrikesutskott från Ungern onsdagen den 26 september 2012 kl. 13:00. Anmälningsblankett delades på bordet.

– ta emot ordföranden i Dumans utrikesutskott Mr. Aleksej Pusjkov onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 13:00-15:00.

– utskottet gör ett studiebesök vid Nordiska Afrikainstitutet (NAI) i Uppsala måndagen den 5 november 2012 kl. 15:30-18:00.

– utskottet gör en delegationsresa till Lettland den 8-9 november 2012. Anmälningsblankett delades på bordet.

ge ordföranden mandat att justera riksmötets sista protokoll.

– utskottet deltar i Svensk-polskt forum som arrangeras onsdagen den 14 november 2012 kl. 12:00-16:00.

 

Anmäldes att:
– utlovad rapportering från UD om förhandlingsläget inför RIO+20 har inkommit, delats på bordet och lagts in i databasen Mimer.

– utskottets preliminära tidsplan för hösten 2012 kommer att skickas ut elektroniskt under morgondagen.

 


§ 2

Inför utrikesrådet (FAC) respektive allmänna rådet (GAC)

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, departementsrådet Robert Rydberg och kanslirådet Martin Rahm, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet den 25 juni 2012 och allmänna rådet den 26 juni 2012.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:34.

 

§ 4

Övrigt

 

Anmäldes intresse av föredragning om Sadev.

 

Ordföranden önskade utskottet och kansliet en trevlig sommar.

 


 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 september kl. 11:00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Anna Forssblad

 

Justeras den 3 juli 2012

 

 

Sofia Arkelsten

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:35

 

§1-5

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Mathias Sundin (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.