Protokoll utskottssammanträde 2011/12:36

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:36

 

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36

 

DATUM

Tisdagen den 22 maj 2012

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Uppvaktning av Handikappförbunden m.m.

 

Information lämnades av Ingrid Burman och Mikael Klein, båda från Handikappförbunden, samt Maria Johansson från DHR angående frågan om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

 

Utskottet beslutade att dels be Statens fastighetsverk att avge yttrande enligt 4 kap. 11 § riksdagsordningen med anledning av de motioner i ärende AU11 som avser krav på lagstiftning om bristande tillgänglighet som diskriminering, dels bereda Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig i samma fråga.

 

§ 2

Frågor om ledighet och anställningsformer (AU13)

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:AU13 Frågor om ledighet och anställningsformer.

 

S-, MP- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

  

§ 3

2012 års ekonomiska vårproposition (AU6y)

 

Utskottet justerade förslag till yttrande 2011/12:AU6y 2012 års ekonomiska vårproposition.

 

S-, MP, SD- och V- ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

 

Informerades

-          dels om att rapporten Kommunal arbetsmarknadspolitik – en kunskapsöversikt över åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare skickas ut till utskottet som underlag till det offentliga seminariet som äger rum torsdagen den 24 maj,

-          dels om det preliminära programmet inför kunskapsseminariet den 31 maj om EU:s utstationeringpaket. 

 

§ 5

EU-information från kansliet

 

Informerades om att förhandlingarna om EU:s s.k. sammanhållningspaket har påbörjats.   

 

§ 6

Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 7

Justering av protokoll

 

Protokoll 2011/12:35 justerades.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

§ 9

Övriga frågor

 

Ordföranden informerade om att utskottet kommer att ha ett avslutande sammanträde i mitten på juni.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 31 maj 2012 kl. 09.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET               Mimi Axelsson

 

 

 

JUSTERAS                                Tomas Tobé

 

 

 


 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2011/12:36

 

§ 1

§ 2-10

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

O)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 – = Frånvarande

 ) = Del av dagordningspunkten

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.