Protokoll utskottssammanträde 2011/12:36

Trafikutskottets protokoll 2011/12:36

 TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36

DATUM

2012-05-29

TID

Kl. 11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information från Näringsdepartementet

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 7 juni 2012 för EU:s transportministrar.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:35.

§ 3

It- och postfrågor (TU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2011/12:TU16.

Reservationer anmäldes av S-, MP-, SD- och V-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes av S-ledamöterna.

§ 4

Förordning om fordonsregistrering

Utskottet behandlade Faktapromemoria 2011/12:140.

§ 5

Ändring av direktiv om hamnstatskontroll

Utskottet behandlade Faktapromemoria 2011/12:141.

§ 6

Flaggstatens ansvar att verkställa direktiv om sjöarbetskonvention

Utskottet behandlade Faktapromemoria 2011/12:142.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Utskottet behandlade sammanställning av EU-dokument från tiden 1 februari – 7 maj 2012.

Sammanställningen lades till handlingarna.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 31 maj 2012 kl. 10.00.


 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2012-05-31

 

 

Anders Ygeman

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2011/12:36

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-8

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Hedberg (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.