Protokoll utskottssammanträde 2011/12:36

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:36

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36

 

DATUM

2012–05–31

TID

10.00 – 10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning av Sveriges Mjölkbönder


Uppvaktningen av Sveriges Mjölkbönder hade ställts in.

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:33 och 34.

 

§ 3

Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål (MJU21)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:138 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:MJU21 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (S)  (V)       under punkt   1       den centrala djurförsöksetiska                                       nämnden,

- (V)   -    -  3       definition av djurförsök,

- (V)   -    -  4       ansökan om djurförsök,

- (MP,V)        -    -  5       djurskyddsorganisationers möjlighet                    att överklaga,

- (MP) (V)     -    -  6       avgift för prövning,

- (MP) -    -  7       handlingsplan för att minska antalet                    djurförsök,

- (S) (MP,V)   -    -  8       ett 3R-center,

- (SD) -    -  9       validering av alternativa metoder,

- (S,MP,V)     -    -  11     kemikalier och djurfria                              försöksmetoder,

- (S,MP,V)     -    -  12     kosmetikaprodukter m.m.,

- (S,MP,V)     -    -  13     djurhållning m.m.,

- (S) (MP,V)   -    -  14     pälsdjur,

- (MP,V)    -    -     15     slaktmetoder,  
- (SD) -    -  17     djurskyddstillsyn,

- (SD) -    -  18     straff m.m.,

- (SD) -    -  19     importförbud,

- (M,FP,C,KD)-    -  21     märkning vid import av kött från djur                             som har slaktats utan bedövning,
- (S)   -    -  22     dvärgbandmask,

- (S)   -    -  23     djursmittsutredningen.

S-, MP- och SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 juni 2012 kl. 08.00.

Vid protokollet

 

Justeras den 7 juni 2012

 

Matilda Ernkrans

 

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2011/12:36

 

 

§§ 1-4

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Arvidsson Wemmert (M)  
tjl t o m 120622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Avenborg (M) t o m 120622

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.