Protokoll utskottssammanträde 2011/12:36

Näringsutskottets protokoll 2011/12:36

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36

 

DATUM

2012–05–29

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:35.

 

§ 2

Information från Winnet Sverige

 

Ordförande Britt-Marie S. Torstensson, vice ordförande Bodil Nilsson och ledamot Chatarina Nordström, Winnet Sverige, lämnade information om verksamheten m.m.

 

§ 3

Några frågor om Patentbesvärsrätten (NU12)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:88 om några frågor om Patentbesvärsrätten.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 12 justerades.

 

§ 4

Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande (NU23)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:92 och motion.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 23 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

av S-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäldes

av V- och MP-ledamöterna.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 31 maj 2012

 

 

Jonas Eriksson


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:36

 

§ 1-2

§ 3-4

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.