Protokoll utskottssammanträde 2011/12:38

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2011/12:38

 

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38

 

DATUM

Tisdagen den 5 juni 2012

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-information från regeringen, nationella rekommendationer

 

På vice ordförandens förslag beslutade utskottet att den i kallelsen aviserade överläggningen med regeringen om Rådets rekommendation om Sveriges nationella reformprogram för 2012, COM(2012) 328, skulle utgå. I stället bestämdes att regeringen skulle ges möjlighet att lämna EU-information i samma ämne.  

 

Statssekreteraren Bettina Kashefi, politiskt sakkunnige Albin Molander, departementsrådet Anna-Lena Hultgård Sancini och departementssekreterarna Thomas Göransson, Elizabeth Wijkman och Anna Sellberg Hansen, samtliga från Arbetsmarknadsdepartementet, närvarade under §§ 1 och 2.

 

Statssekreteraren Kashefi informerade om Rådets rekommendation om Sveriges nationella reformprogram för 2012.

 

§ 2

EU-information från regeringen

 

Statssekreteraren Kashefi informerade om

 

  • det informella mötet med Epsco-rådet den 25 april 2012
  • Europeiska globaliseringsfonden (2014–2020)
  • Programmet för social förändring och innovation
  • ändringsdirektivet om elektromagnetiska fält
  • kommissionens sysselsättningspaket

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 4

EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 5

Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 6

Justering av protokoll

 

Protokoll 2011/12:37 justerades.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Skrivelse 012-2342-2011/12 anmäldes som inkommen.

 

§ 8

Övriga frågor

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde hålls tisdagen den 19 juni 2012 kl. 11.00.*

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET               Lars Davidsson

 

 

 

JUSTERAS                                Ylva Johansson 

 

 

 

                       * Senare meddelades att sammanträdet börjar kl. 08.45.


 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2011/12:38

 

§ 1– 9

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 – = Frånvarande

 ) = Del av dagordningspunkten

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.