Protokoll utskottssammanträde 2011/12:39

Näringsutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39

 

DATUM

2012–06–19

TID

08.00–08.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information från Utrikesdepartementet

 

Statssekreterare Gunnar Oom samt kansliråden Mattias Frumerie, Anders Karlsland och Maria Ramstedt, Utrikesdepartementet, lämnade information om

 

a) kommissionens meddelande om implementeringen av tjänstedirektivet (KOM(2012) 261,

 

b) kommissionens meddelande om bättre styrning av den inre marknaden (KOM(2012) 259,

 

c) regeringens faktapromemoria inför kommissionens utarbetande av uppföljningen till inremarknadakten (SMAII).

 

Vid besöket närvarade även departementsråd Per-Arne Hjelmbom, departementssekreterarna Agnes Abrahamsson, Wictoria Amandustin och Anna Strandbacke, Utrikesdepartementet.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:38.

 

§ 3

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

 

§ 4

Bemyndigande att justera protokollet

 

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 6

Information från Justitiedepartementet

 

Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och kansliråd Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, lämnade aktuell information om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen.

 

Vid besöket närvarade även rättssakkunniga Mirja Högström och ämnesråd Carl Josefsson, Justitiedepartementet.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 20 juni 2012

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:39

 

§ 1-5

§ 6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.