Protokoll utskottssammanträde 2011/12:3

Finansutskottets protokoll 2011/12:3

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3

 

DATUM

2011-10-11

TID

11.00-12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Närvarobeslut

Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande

Henrik Paulander, EU-nämnden fick närvara vid dagens sammanträde.

 

§ 2

Aktuella EU-frågor

Finansminister Anders Borg informerade utskottet om det aktuella ekonomiska läget och utvecklingen inom EU.

 

Övriga deltagare från finansdepartementet:

Statssekreterare Susanne Ackum

Ämnesråd Erik Eldhagen

Departementssekreterare Emil Antonsson

Presschef Daniel Valiollahi

 

§ 3

 Information angående subsidiaritetsprövning av kreditinstitut

Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja informerade utskottet om regeringens syn på kommissionens förslag om reglering av kreditbeslut.

 

Övriga deltagare från finansdepartementet:

Departementssekreterarna: Arvid Wallgren, Maria Larsson och

Christian Thomann

 

§ 4

 Anmälningar

Utskottet kallar till ett gemensamt sammanträde med Skatteutskottet, statssekreterare Hans Lindblad den 22 november för överläggning om EUs

egna medel.

 

Utskottet bjuder in analyschef Cecilia Skingsley och professor Harry Flam till sammanträdet den 8 november för att kommentera penningpolitiken inför den offentliga utfrågningen med riksbankschefen den 10 november.

 

Utskottet beslutade att skicka Riksrevisionens rapport om Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet (RiR 2011:9) på remiss till Riksbanken.

 

Utskottet beslutade att sammanträdet den 20 oktober ställs in.

 

 

§ 5

Subsidiaritetsprövning av direktförslag om kreditinstitut (FiU17)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2011) 453.

 

 Ärendet bordlades.


 

§ 6

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2011/12:2

 

§ 7

 

 

 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde torsdag den 13 oktober kl 09.30  seminarium tillsammans med  Sieps.

 Nästa sammanträde tisdag den 18 oktober kl 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

Karin Spångberg

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 

 

 

 


 

RIKSDAGENS                                     Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                 voteringsförteckning                     till protokoll 2011/12:3

 

§1-2

§3

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S), vice ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Jörgen Andersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sven-Erik Bucht (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jessica Rosencrantz (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Fredriksson (C)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gunnar Andrén (FP)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonas Eriksson ( MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per Åsling (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Olovsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.  I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.