Protokoll utskottssammanträde 2011/12:40

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:40

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40

 

DATUM

2012-09-12

TID

13.00–13.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:39.

 

§ 2

Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och vissa andra frågor (SfU16)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:152.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:SfU16.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Utskottet beslutade att hålla en offentlig utfrågning om effekterna av rehabiliteringskedjan tisdagen den 2 oktober 2012.

 

Utskottet beslutade även att i anslutning till ett sammanträde under hösten ta emot Riksföreningen Psykoterapicentrum.

 

Finansutskottet avser att hålla en offentlig utfrågning om AP-fonderna, preliminärt tisdagen den 13 november 2012.

Utskottet beslutade att delta som medarrangör.

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 september 2012.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 27 september 2012

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:40

 

§ 1–4

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Almqvist (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hedin (C) ersätter Fredrick Federley fr.o.m. 2012-09-06

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.