Protokoll utskottssammanträde 2011/12:43

Socialutskottets protokoll 2011/12:43

 

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:43

 

DATUM

2012-08-27

TID

16.30–16.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (SoU24)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler och en motion. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:SoU24.

 

SD-ledamoten anmälde en reservation.

 

§ 2

EU-förslag om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG, KOM(2012)369

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG, KOM(2012)369

 

Regeringens yttrande den 22 augusti förelåg. Utskottet beslutade avvakta Fakta PM.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

 

 

§ 5

Övriga frågor

 

Utskottet diskuterade möjligheten att ha ett extra sammanträde den 19 september 2012 innan arbetsplenum, dels för val av ny utskotts-ordförande, dels för fortsatt behandling av subsidiaritetsprövningen.

 


Mats Gerdau (M) tackade ordföranden för ett gott samarbete och sättet att leda sammanträdena.

 

 

                      

 

                       Vid protokollet              

 

 

   

 

                       Justeras den 19 september 2012

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

2011/12:43

 

§ 1

§ 2-5

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (C), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (S), vice ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Ripa (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Juntti (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA SUPPLEANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Britton (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.