Protokoll utskottssammanträde 2011/12:49

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:49

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:49

 

DATUM

2012-06-07

TID

10.33–11.05

11.12–11.22

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:48.

 

§ 2

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enlig bilaga 2 anmäldes.

 

§ 3

Hänvisning av ärenden

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

 

-          proposition 2011/12:157 Sekretess för uppgifter i utländska databaser

 

-          proposition 2011/12:151 Ändringar i radio- och tv-lagen.

 

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. (KU21)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:75 och motion samt skrivelse 2011/12:65 Redogörelse för regeringens arbete med att förbättra och effektivisera hanteringen av ärenden som rör internationella barnbortföranden och redogörelse 2011/12:RS4 Redogörelse för behandlingen under 2011 av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:KU21.

 

§ 5

Frågeinstituten som kontrollinstrument (KU22)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av rapport 2011/12:RFR6.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Fråga om yttrande över skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till justitieutskottet över förslaget om utskottsinitiativ till proposition 2011/12:146 att ändra 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

§ 7

Sammanträde efter sommaruppehållet

 

Utskottet beslutade att sammanträdet riksmötet 2012/13 börjar torsdagen den 20 september 2012 kl. 09.00.

 

§ 8

Övrig fråga

 

Ledamöterna Helene Petersson (S) och Ann-Britt Åsebol (M) rapporterade från Voxenåsens nordiska samekonvention.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2012-06-12

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2012-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:49

 

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP) tjl -31/12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M) tjl. t.o.m 30/6-12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaser Eneim (M) t.o.m 30/6 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP) t.o.m. 31/12

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.