Protokoll utskottssammanträde 2011/12:4

Civilutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4

 

DATUM

2011-10-25

TID

11.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:3 med den ändringen att den beslutade studieresan till Oslo äger rum den 5–8 februari 2012.

 

§ 2

Budgetpropositionen (CU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsram för utgiftsområde 18 i proposition 2011/12:1 och motioner.

 

Utskottet justerade förslag till utskottets yttrande 2011/12:CU1y.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

§ 3

EU-förslag om en gemensam europeisk köplag


Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 635.

 

Utskottet beslutade att inhämta information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 juli-31 december 2010.

Utskottet beslutade att inte avge ett yttrande i ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt förteckningen.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

8 november 2011 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Hana Svecova

 

 

Justeras den 8 november 2011

 

Veronica Palm

 

 

 

 

 

 

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:4

 

§ 1–6

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna SteeleKarlström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.