Protokoll utskottssammanträde 2011/12:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2011/12:4

 

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4

 

DATUM

2011-12-01

TID

09.00–9.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2011/12:3.

                  

§ 2

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) (UFöU2)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:29 och motioner.
Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UFöU2.

 

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

 § 3

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
Kosovostyrkan (KFOR) (UFöU3)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:33 och motion.
Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UFöU3.

 

SD-ledamoten anmälde en reservation.

 

§ 4

Övriga frågor

-          Kansliet tog upp frågan om pressmeddelande. Utskottet
beslutade att utarbeta ett pressmeddelande för ärendena.

-          Kansliet tog upp frågan om sammanträdesprotokollet.
Utskottet beslutade att ordföranden får
utskottets
bemyndigande att justera sammanträdesprotokollet.

 

 

 

Vid protokollet

 

Monique Svensson

 

Justeras den 1 december 2011

 

 

Karin Enström

 

 


 

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:4

 

§ 1–4

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (S) vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forsell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande