Protokoll utskottssammanträde 2011/12:5

Civilutskottets protokoll 2011/12:5

 

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5

 

DATUM

2011-11-08

TID

11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:4

 

§ 2

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (CU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition  2010/11:149 och motioner.


I ärendet lämnades information av tjänstemän från Miljödepartementet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Budgetpropositionen (CU1)

Utskottet behandlade proposition 2011/12:1 Utgiftsområde 18 och motioner.

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Fastighetsrätt (CU9)

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

§ 5

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2011/12:So629 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S).

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 10 november 2011 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hana Svecova

 

 

Justeras den 10 november 2011

 

Veronica Palm

 

 

 

 

 

 


 


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:5

 

§ 1

§ 2-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S) tjl. t.o.m. 111231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessika Vilhelmsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (MP)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (V)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna SteeleKarlström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose-Marie Carlsson (S) ers. t.o.m. 111231

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.