Protokoll utskottssammanträde 2011/12:6

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:6

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6

 

DATUM

2011–11–08

TID

11:00–11:50
12:05–13:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Utrikesförvaltningen (UU1y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2011/12:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till yttrande 2011/12:UU1y.

 

SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:5.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Beslutades att:

– ta emot Montenegros talman Ranko Krivokapić torsdagen den 15 december 2011 kl. 15:00-15:45. Anmälningsblankett delades på bordet.

 

Informerades om att:

– årets Human Development Report från UNDP har delats i sessionssalen.

– onsdagen den 9 november 2011 kl. 15:00 genomför OSSE- och Europarådsdelegationerna ett möte i utrikesutskottets sessionssal med ambassadör Giedrius Cekuolis om Georgien, Moldavien/ Transnistrien och Nagorno-Karabach.

– inbjudan om besök vid Nato i Bryssel den 16-18 november 2011 har inkommit. Inga utskottsmedel utgår för deltagande. Meddela deltagande till kansliet.

– inbjudan till hearing onsdagen den 30 november 2011 om EU:s Östersjöstrategi har inkommit och lagts i utskottets databas Mimer. EU-minister Birgitta Ohlsson kommer att delta.

– praktiska anvisningar för anmälan till Folk och Försvars Rikskonferens 15-17 januari 2012 kommer att delges elektroniskt eller på efterföljande sammanträde.

– inbjudan till UNDP:s fältresa till Burkina Faso 16-21 januari 2012 har inkommit och lagts i utskottets databas Mimer. Inga utskottsmedel utgår för deltagande.

 

 

 

Påmindes att:

– utskottet tar emot UD:s säkerhetspolitiska rapportörer onsdagen den 16 november 2011 i RÖ9-54 kl. 09:00-10:30. Anmälnings-blankett har delats på bordet.

– Latinamerikadagen äger rum onsdagen den 9 november 2011 i förstakammarsalen kl. 09:30-12:30.

besked vad gäller tider för resor m.m. när det gäller utskottets Latinamerika-resor ges till respektive föredragande på kansliet.

 

§ 4

Utgiftsområde 5 (UU1)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 


§ 5

 

 

Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (UU5)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2011) 303.

 

Ärendet bordlades.

 

Sammanträdet ajournerades kl. 11.50 och återupptogs kl. 12.05.

 

§ 6

Biståndets resultat

 

Utskottet hade en seminariediskussion om biståndets resultat tillsammans med statsrådet Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet.

 

Vidare från utrikesdepartementet deltog departementsrådet Karin Johanson, ämnesrådet Prudence Woodford-Berger, departements-sekreterare Hannah Widstam och politiskt sakkunnige Anna Lidbom.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 november kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

Anna Forssblad

 

Justeras den 10 november 2011

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:6

 

§1

§2–3

§4

§5

§6

§7

 

 

N

V

N

V

N

V

N

N

V

N

V

N

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande