Protokoll utskottssammanträde 2011/12:8

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:8

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8

 

DATUM

2011–11–15

TID

11:00–12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (UU5)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2011) 303. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2011/12:UU5.

 

S-, MP, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:7.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Anmäldes att:
– en tidsplan för sammansatt utrikes- och försvarsutskott (se § 4) har delats på bordet.

– tidsplanen för utskottets betänkande UU4 om Kommissionens arbetsprogram 2012 kommer att behöva läggas om och datumet för debatten, torsdagen den 8 december 2011, utgår.

– IPU-delegationen har inbjutit en ledamot från utskottet att delta i den svenska delegationen till IPU:s 126: e församling i Kampala, Uganda, den 31 mars–5 april 2012.

 


§ 4

 

 

Fråga om sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

 

Enligt riksdagsordningen 4 kap. 8 § kan utskott överenskomma med annat utskott att de skall bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott.

 

Proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) och proposition 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR) har hänvisats till utrikesutskottet.

 

Utskottet beslutade att föreslå försvarsutskottet att utrikesutskottet hänskjuter dessa ärenden jämte eventuella följdmotioner till gemensam beredning i ett sammansatt utskott.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 


 

§ 5

Stockholms internationella fredsforskningsinstituts verksamhet

 

Direktör Bates Gill och biträdande direktör Daniel Nord från SIPRI lämnade information om dess verksamhet.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 6

Utgiftsområde 5 (UU1)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Övrigt

 

Påmindes om två seminarier som äger rum imorgon, onsdagen den 16 november 2011:

– Väpnat våld och vapenkontroll kl. 10:00-11:30 i RÖ Mittpolen

– Jämställdhet och våld i nära relationer när väpnad konflikt pågår kl. 16:30-18:00 i RÖ2-06

 

Ordföranden rapporterade från NB8-mötet i Stockholm 13-14 november 2011 där.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 november kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Anna Forssblad

 

Justeras den 22 november 2011

 

Karin Enström

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:8

 

§1

§2–4

§ 5

§ 6–8

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

O

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande