Protokoll utskottssammanträde 2012/13: 45

Finansutskottets protokoll 2012/13:45

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 45

 

DATUM

2013-08-29

TID

11:00 – 12:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Aktuella EU-frågor

Statsrådet Stefan Attefall informerade utskottet om LOU-frågor och svarade på frågor från ledamöterna.

 

§ 2

Anmälningar

Lista på inkomna skrivelser under sommaren delades till ledamöterna.

 

Utskottet beslutade att tacka nej till Landshypoteks inbjudan.

 

Utskottet har fått inbjudningar till fyra olika konferenser under hösten. Det beslutades att Göran Pettersson och Jörgen Hellman deltar i OECD-högnivåmöte i Paris den 2 oktober. För övriga konferenser delegerades beslut om deltagande till presidiet.

 

§ 3

Fråga om utskottsinitiativ med anledning av regeringens föreslagna höjning av brytpunkten för statlig skatt

Sven-Olof Sällström (SD) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

 

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

 

SD-ledamoten reserverade sig mot beslutet.

 

§ 4

EU-förslag om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfondfastställande av enhetliga regler för rekonstruktion av kreditinstitut m.m.

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 520.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

EU-förslag om tillhandahållandet av och kvaliteten på statistik för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av förslag KOM(2013) 342.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

EU-förslag om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av förslag KOM(2013) 449.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 7

EU-förslag om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av förslag KOM(2013) 462.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

EU-förslag om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av förslag KOM(2013) 525.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Nästa sammanträde

Öppen utfrågning den 10 september kl 09.00 i Skandiasalen.

 

 

Vid protokollet

 

Madeleine Orvelius

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 


RIKSDAGENS                                                    Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2012/13: 45

Ledamöter

§1-9

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Bucht (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olov Sällström (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Andersson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardalan Shekarabi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edip Noyan (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft ( MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.