Protokoll utskottssammanträde 2012/13: 46

Finansutskottets protokoll 2012/13:46

 

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 46

 

DATUM

2013-09-10

TID

kl. 09.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppen utfrågning, att förebygga och hantera finansiella kriser
- Erkki Liikanen, chefdirektör Finlands bank
- Irma Rosenberg, f.d. vice riksbankschef, f.d. ordf i Finanskriskommittén
- Lars Hörngren, chefsekonom Riksgäldskontoret, ordf i Finanskriskommittén

 

Efter informationen besvarades ledamöternas frågor

§ 2

Nästa sammanträde

Utfrågning 10 september kl.13.00 i Skandiasalen

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Anna Kinberg Batra

 


RIKSDAGENS                                                    Närvaro- och                                    Bilaga 1

FINANSUTSKOTT                                               voteringsförteckning                     till protokoll

                                                                                                        2012/13: 46

Ledamöter

§ 1-2

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S) tf. vice ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Bucht (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (FP) tf. ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olov Sällström (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardalan Shekarabi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edip Noyan (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft ( MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.