Protokoll utskottssammanträde 2012/13:11

Kulturutskottets protokoll 2012/13:11

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11

 

DATUM

Tisdagen den 22 januari 2013

TID

Kl. 10.30–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Val av vice ordförande

 

Ulf Nilsson (FP) valdes med acklamation till vice ordförande i kulturutskottet.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Justerades protokoll 2012/13:10 av den 6 december 2012 med tillägg att kansliet ska följa frågan om Marknadsdomstolens beslut i ärende A5/11.

 

 

§ 3

Information om EU-frågor

 

Kulturrådet vid svenska representationen i Bryssel Tomas Lindman och företrädare från Kulturdepartementet kansliråden Robert Nilsson och Mikael Schultz samt departementssekreterarna Elisabeth Bill, Mikael Lindman, Lottie-Ann Lindström och Susanne Olby, informerade utskottet om aktuella EU-frågor samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiska sekreteraren Paula Bieler (SD) närvarade under denna punkt.

 

 

§ 4

Kultur för alla – KrU6

 

Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna motionstiden 2012 om kultur för alla: 2012/13:Kr201 (C), Kr227 (S), Kr228 (S), Kr230 (S), Kr233 (FP), Kr237 (C), Kr238 (KD), Kr240 (S), yrk. 2, Kr249 (S), Kr264 (MP), Kr265 (M), Kr291 (FP), Kr296 (SD), yrk. 15, Kr304 (S), Kr314 (S), Kr320 (S), yrk. 8, 22, 25–26, Kr323 (S), Kr326 (V), yrk. 17–18, 20, Kr343 (MP) och N272 (V), yrk. 11.

 

Ärendet bordlades för forsatt behandling.

 

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser enligt bilaga 2.


 

§ 6

Kulturutskottets arbetsplan för våren 2013

 

Kanslichefen presenterade förslag till arbetsplan för vårens arbete i utskottet.

 

 

§ 7

Fråga om beslut i Marknadsdomstolen

 

Behandlades Marknadsdomstolens beslut nr 2012:16 dnr A 5/11.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 31 januari 2013 kl. 9.30.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Tina Hökebro Bergh

 

 

Justeras

 

 

Gunilla Carlsson

 

 

Bilagor

1. Närvaroförteckning

2. Inkomna skrivelser

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2012/13:11

                                                                           §§

1–2

3–8

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilsson, Ulf (FP), vice ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnusson, Cecilia (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodén, Anne Marie (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnsson, Peter (S)

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montan, Göran (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engle, Kerstin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffstedt, Gustaf (M)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svedberg, Per (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zedell, Christina (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodenius, Per (C)

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From, Isak (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adan, Amir (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehn, Tina (MP)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larsson, Margareta (SD)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohly, Lars (V)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntti, Ellen (M)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gille, Agneta (S)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutterström, Peter (M)

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellman, Jörgen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pettersson, Leif (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouveng, Helena (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson, Sara (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steele, Anna (FP)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmström, Louise (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarlsson, Annika (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börjesson, Agneta (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensson, Michael (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplan, Mehmet (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbult, Roland (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransson, Josef (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björlund, Torbjörn (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högman, Berit (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backman, Hans (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holma, Siv (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavesson, Olof (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jomshof, Richard (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlson, Andreas (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordin, Rickard (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berg, Bengt (V)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liljevall, Désirée (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande