Protokoll utskottssammanträde 2012/13:15

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15

 

DATUM

2012-12-04

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att praoeleven A.B. till Karl Sigfrid (M) får närvara vid dagens sammanträde utom vid behandlingen av särskild kallelse punkt 5.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:14.

 

 

§ 3

Avsägelse

 

Kanslichefen anmälde att Ann-Britt Åsebol (M) har avsagt sig uppdraget som suppleant i utskottet fr.o.m. den 30 november 2012.

 

§ 4

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 5

EU-bevakning

 

Utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

 

§ 6

Årsrapporten för 2011 om förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten (KU15)

 

Utskottet beslutade att bereda finans- och justitieutskotten tillfälle att senast tisdagen den 29 januari 2013 yttra sig över kommissionens årsrapport för 2011 om förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten, KOM(2012) 375, i de delar den berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Utskottsresor

 

Utskottet diskuterade utskottsresor 2013.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU8)

 

Utskottet fortsatte behandlingen om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2012-12-06

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2012-11-30)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:15

 

§ 1

§ 2-8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP) tjl -31/12

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVakant (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Sundin (FP) t.o.m. 31/12

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande