Protokoll utskottssammanträde 2012/13:17

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:17

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17

 

DATUM

2012–12-18

TID

08:00–08:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Formerna för utvärdering av biståndet

 

Biståndsminister Gunilla Carlsson, kanslirådet Ulrika Johansson Jordan, kanslirådet Anna Centerstig, departementsrådet Sten Johansson och departementssekreterare Johanna Stålnäs, samtliga UD, lämnade information om formerna för utvärdering av biståndet.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:16 och besöksprotokoll 2012/13:9.

 

§ 3

Ev. subsidiaritetsprövningar

 

Utskottet beslutade att ge presidiet tillsammans med kansliet mandat att under riksdagens juluppehåll inleda flera eventuella subsidiaritetsprövningar inom utskottets beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 januari 2013 kl. 09.30.

 


 

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

 

Justeras den 17 januari 2013

 

 

Hans Wallmark

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:17

 

§ 1

§ 2–4

 

 

 

 

 

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Mathias Sundin (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande