Protokoll utskottssammanträde 2012/13:18

Skatteutskottets protokoll 2012/13:18

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18

 

DATUM

2013-01-31

TID

10.00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Ordföranden började med att tacka alla för den lyckade resan till Norrbotten den 27–29 januari 2013 som innehöll mycket relevanta och intressanta programpunkter.

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:17.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen påminde om resan till Malmö och Köpenhamn den
19–20 februari 2013 och att alla deltagare ska boka ditresan själva.

 

§ 3

Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda (SkU22)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:56. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:SkU22.

 

§ 4

Informationsutbytesavtal med Saint Lucia (SkU23)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:57. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:SkU23.

 

§ 5

Punktskatter (SkU19)

 

Utskottet behandlade motioner. Utskottet överlämnade till miljö- och jordbruksutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2012/13:MJ312 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 


 

§ 7

Inkomstskatt (SkU16)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 21 februari 2013 kl. 10.00.

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 21 februari 2013

 

 

 

 

 

 


 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:18

 

§ 1–6

§ 7–

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Abrahamsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Åkesson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                                         2013-01-01