Protokoll utskottssammanträde 2012/13:18

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:18

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18

 

DATUM

2013-01-16

TID

17:30–18:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC)

 

Utrikesminister Carl Bildt, kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, politiskt sakkunnige Sara Keusen, kanslirådet Andrés Jato och kanslirådet Cecilia Tamm (samtliga

UD) lämnade information inför det extra utrikesrådet (FAC) den 17 januari.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bertil Johnson

 

 

Justeras den 24 januari 2013

 

 

Hans Wallmark

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:18

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Mathias Sundin (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande