Protokoll utskottssammanträde 2012/13:19

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:19

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19

 

DATUM

2013-01-17

TID

09:30–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:17 och besöksprotokoll 2012/13:10.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att:

– inbjudan till Sida:s och UD:s seminarium ”Development Talks” tisdagen den 22 januari har inkommit. Biståndsminister Gunilla Carlsson deltar. Inbjudan har sänts elektroniskt till utskottets ledamöter och lagts i databasen Mimer.

– utrikesminister Carl Bildt inbjudit utskottets ordinarie ledamöter till middag på Villa Bonnier torsdagen den 14 februari kl. 19.00. Ytterligare information kommer att sändas ut elektroniskt.

– tidsplan för ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) utgår då ingen proposition om Atalanta beslutats.

 

Beslutades om att:

– ta emot en delegation från Sudan ledd av presidentens utrikespolitiske rådgivare torsdagen den 31 januari kl. 09.30. Anmälningsblankett delades på bordet.

– utskottet inte sammanträder tisdagen den 29 januari.

 

§ 3

Överlämnande av motion

 

Utskottet överlämnade till konstitutionsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2011/12:K259 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström (SD) yrkande 2.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 


 

§ 4

Aktuella EU-frågor

 

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande

 

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv):

 

2012/13:FPM9

 

 

Behandlas vid överläggning samt i kommande bet. 2012/13:UU10 om verksamheten inom Europeiska unionen.

 

 

2012/13:FPM13

 

 

Läggs till handlingarna.

 

2012/13:FPM24

 

 

Behandlas i utl. UU4 om kommissionens arbetsprogram.

 

 

KOM(2012) 714

 

 

Läggs till handlingarna.

 

JOIN(2012) 36

 

 

Behandlas i kommande bet. 2012/13:UU10 om verksamheten inom Europeiska unionen.

 

§ 5

Meddelande om Kommissionens arbetsprogram (UU4)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2012) 629.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Säkerhetspolitik (UU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Politik för global utveckling (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen skrivelse 2011/12:167 och motioner.

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Övriga frågor

 

Mats Johansson (M) inbjöd utskottets ledamöter att delta i det baltiska nätverkets möte onsdagen den 30 januari kl. 17.00 i Templum.

 


 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 januari 2013 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

 

Justeras den 24 januari 2013

 

 

Hans Wallmark

 

 


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:19

 

§1-3

4

§5

§6-9

 

 

 

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

O

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande