Protokoll utskottssammanträde 2012/13:19

Näringsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19

 

DATUM

2013–02–21

TID

10.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:18.

 

§ 2

Information om partnerskapsöverenskommelsen

 

Kansliråd Camilla Lehorst, regeringskansliets projektledare för arbetet med partnerskapsöverenskommelsen, lämnade information om arbetet.

 

§ 3

Mineralpolitiska frågor (NU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitiska frågor.

                      

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

 

§ 5

Överlämnande av motioner

 

Utskottet beslutade att till andra utskott – under förutsättning av berört utskotts medgivande – överlämna motioner enligt följande:

 

Försvarsutskottet

 

2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP)

 

Skatteutskottet

 

2012/13:N253 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 5.

 

 Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Fråga om studieresa till Västra Götaland

 

Utskottet beslutade att genomföra en studieresa till Västra Götaland den 27 och 28 maj.

 

 

 

§ 7

Fråga om offentlig utfrågning

 

Utskottet beslutade att hålla en offentlig utfrågning om arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta.

 

§ 8

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

 

Utskottet diskuterade arbetet i utskottet med uppföljning och utvärdering samt med forsknings- och framtidsfrågor.

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

 

§ 10

Information från Finansdepartementet

 

Finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Erik Thedéen, Finansdepartementet, lämnade information om dels Telia Sonera AB, dels regeringens syn på ägarstyrning.

 

Vid besöket närvarade även pressekreterare Victoria Ericsson och politiskt sakkunniga Caroline Raxell, Finansdepartementet.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 mars 2013 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 5 mars 2013

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:18

 

§ 1-8

§ 9

§ 10-11

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

 

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebwar Hassan (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande