Protokoll utskottssammanträde 2012/13:20

Kulturutskottets protokoll 2012/13:20

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20

 

DATUM

Torsdagen den 18 april 2013

TID

Kl. 10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justerades protokoll 2012/13:19 av den 11 april 2013.

 

 

§ 2

Inkommen skrivelse

 

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse från konstitutionsutskottet som, under kulturutskottets medgivande, överlämnar motion 2012/13:K380 yrk. 1 av Josef Fransson m.fl. (SD).

 

 

§ 3

Övertagande av motionsyrkande från konstitutionsutskottet

 

Utskottet beslutade att överta motion 2012/13:K380 yrk. 1 av Josef Fransson m.fl. (SD) från konstitutionsutskottet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Justering av betänkande – KrU7

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om litteratur, läsande, bibliotek och språk som väckts under allmänna motionstiderna 2011 och 2012 (jfr prot. 2012/13:16.2).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2012/13:KrU7 justerades.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

 

 

§ 5

Det civila samhället – KrU10

 

Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna motionstiden 2012 om det civila samhället:

2012/13:Kr205 (KD), Kr207 (V), yrk. 1–4, 6, Kr210 (S), Kr244 (S), Kr248 (S), Kr250 (S), Kr251 (S), Kr253 (S), yrk. 1–2, Kr255 (FP), yrk. 1–2, Kr261 (C), Kr267 (S), Kr268 (M), Kr270 (M), Kr283 (FP), Kr294 (S), Kr305 (M), Kr312 (S), Kr313 (S), Kr320 (S), yrk. 31–32, 35–36, Kr327 (C), Kr328 (SD), yrk. 1–4, Kr329 (SD), yrk. 3–4, Kr340 (SD), K380 (SD), So595 (MP), yrk. 9, Ub383 (MP), yrk. 2, MJ474 (M), yrk. 3–4 och A394 (SD), yrk. 25–26.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

 

§ 6

Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 201/13:80 Berättelse om verksamhetsåret i EU 2012

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över berättelsen om verksamhetsåret i EU 2012.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande i protokollsform.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 7

Information om proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald

 

Företrädare för Kulturdepartementet, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, rättssakkunnig Mattias Thalén, departementssekreterare Fredrik Linder och pressekreterare Catharina Henriksson, informerade utskottet om proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

 

Den politiske handläggaren Simon Olsson (KD) var närvarande under denna punkt.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 25 april 2013 kl. 09.30.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

Gunilla Carlsson

 

 

Bilaga

Närvaroförteckning

 

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2012/13:20

                                                                 §§

1–4

5–6

7

8

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Nilsson, Ulf (FP), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Magnusson, Cecilia (M)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Brodén, Anne Marie (M)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Johnsson, Peter (S)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Montan, Göran (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engle, Kerstin (S)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Svedberg, Per (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zedell, Christina (S)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Lodenius, Per (C)

 

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

From, Isak (S)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Adan, Amir (M)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Ehn, Tina (MP)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Nordell, Lars-Axel (KD)

N

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Larsson, Margareta (SD)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Ohly, Lars (V)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntti, Ellen (M)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Gille, Agneta (S)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Jutterström, Peter (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juholt, Håkan (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pettersson, Leif (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouveng, Helena (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson, Sara (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steele, Anna (FP)

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Malmström, Louise (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarlsson, Annika (C)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börjesson, Agneta (MP)

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Svensson, Michael (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplan, Mehmet (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbult, Roland (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson, Mattias (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björlund, Torbjörn (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högman, Berit (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backman, Hans (FP)

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Holma, Siv (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavesson, Olof (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalin, Johnny (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söder, Björn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlson, Andreas (KD)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordin, Rickard (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berg, Bengt (V)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Liljevall, Désirée (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande